Leverantörsfakturor

Du kan välja att överlåta hela, eller delar av allt arbete med inkommande fakturor. Från betalning och registrering till bokföring och avstämd leverantörsreskontra.

Att hantera leverantörsfakturor är mycket viktigt, men samtidigt också mycket tidskrävande. Med en elektronisk fakturahantering sparar du både tid och pengar. Risken för att fakturor ska bli obetalda minskar dessutom avsevärt. Idag får du säkert fakturor på fler olika sätt; på papper, via e-post eller som e-fakturor. Att olika leverantörer skickar fakturor på olika sätt kan skapa problem, då det är flera olika rutiner som måste fungera på ditt företag.

Elektronisk fakturahantering förenklar arbetet avsevärt, eftersom du kan välja att hantera alla fakturor elektroniskt, oavsett hur respektive leverantör skickar sina fakturor.

Jag hjälper dig att få en effektiv fakturahantering.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Är du nyfiken på att börja jobba med mig? Boka gärna in en första konsultation kostnadsfritt för att se hur vi tillsammans får ditt företag att växa samtidigt som du fokuserar på det du är bra på.